Regulamin wypożyczalni

Regulamin wypożyczalni Top-Kajak

Informacja dotycząca RODO:

Informujemy, że na żadnym etapie rezerwacji i wypożyczenia sprzętu nie gromadzimy Państwa danych osobowych ani danych firmowych, na serwerze, w chmurze czy jakikolwiek inny elektroniczny sposób. Państwa dane zapisywane są wyłącznie na papierowych blankietach, które po zwrocie sprzętu są niszczone poprzez spalenie. Państwa danych osobowych ani firmowych nigdy nikomu nie udostępniamy ani nie wykorzystujemy do celów innych niż wyżej wymienione.

1. Wypożyczenia kajaków może dokonać osoba pełnoletnia na podstawie ważnego dokumentu tożsamości.

2. Osoba wypożyczająca ponosi odpowiedzialność materialną za utratę lub uszkodzenie wypożyczanego sprzętu w wysokości:

– zgubienie lub całkowite zniszczenie kajaka lub deski SUP 4500 pln.

– zniszczenie kajaka lub deski SUP w zależności od stopnia uszkodzenia do 4500 pln.

– zniszczenie lub zgubienie kamizelki asekuracyjnej 150 pln.

– zniszczenie lub zgubienie wiosła 250 pln, pagaja 450 pln.

3. Osoba wypożyczająca kajak ani żadna osoba w kajaku nie może być pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

4. Osoba wypożyczająca zobowiązuje się do używania w czasie spływu kamizelek asekuracyjnych przez wszystkie osoby będące w kajaku. Osoba wypożyczająca zobowiązuje się także do używania kajaku tylko i wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. Osoba wypożyczająca jak i pozostałe osoby w kajaku powinny umieć pływać.

6. Wypożyczalnia TOP-KAJAK nie jest organizatorem spływów kajakowych dlatego nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób korzystających z kajaka. Spływ organizują we własnym zakresie osoby wypożyczające kajak.

7. Zakończenie spływu musi nastąpić do godziny 18.00. W indywidualnych przypadkach może zostać ustalona inna godzina zakończenia spływu.

8. Wypożyczalnia TOP-KAJAK zobowiązuje się do:
– zapewnienia miejsca parkingowego
– wydania sprawnego sprzętu pływającego wraz z kamizelkami asekuracyjnymi.
– dowóz osób wraz ze sprzętem na miejsce startu spływu.
– odbiór osób wraz ze sprzętem po zakończonym spływie.

Top-Kajak
Paweł Lasocki